Broadway Academy

BROADWAY ACADEMY to innowacyjna akademia szkoleniowa, której działalność opiera się na doświadczeniu w przekazywaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej obejmującej najnowsze osiągnięcia kosmetologii estetycznej i technologii rozwiązań sprzętowych.

Zapewniamy edukację zawodową na najwyższym poziomie Prowadzimy szkolenia dla kosmetologów,
kosmetyczek oraz lekarzy na terenie całej Polski, oraz stacjonarnie.

Staramy się wyróżnić m.in. prowadzeniem szkoleń indywidualnych, na których dużą część stanowią praktyczne zajęcia.

Celem szkoleń jest zapoznanie kosmetologów z aktualnymi standardami zastosowania
nowoczesnych metod w kosmetologii i medycynie estetycznej.

Szkolenie to nie tylko wiedza medyczna i techniki wykonywania zabiegów.
Szkolenie to przekazanie wiedzy jak i również metody marketingowe, coaching, czyli wszystko to,
co pomoże naszym słuchaczom i kursantom w skutecznym wprowadzeniu nowych zabiegów do swoich gabinetów.

SZKOLENIA KOSMETYCZNE
Szkolenia są skierowane dla kosmetyczek z wykształceniem kierunkowym oraz osób, które pragną podjąć pracę w tym zawodzie.

SZKOLENIA KOSMETOLOGICZNE
Szkolenia skierowane są do kosmetologów z wykształceniem wyższym kierunkowym.

SZKOLENIA Z MEDYCYNY ESTETYCZNEJ
Szkolenia skierowane są dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, kosmetologów.

SZKOLENIA ZAWODOWE
Szkolenia skierowane są dla osób pragnących podjąć pracę w zawodzie oraz dla osób, które chcą zdobyć wiedzę pedagogiczną w zakresie kształcenia zawodowego.


Możliwość dofinansowania z PUP

Wszystkie nasze kursy mogą być dofinansowane w 100% dla osób bezrobotnych zarejestrowanych
w Powiatowych Urzędach Pracy. Jesteśmy placówką szkoleniową zarejestrowaną w RIS pod numerem 2.24/00281/2012 oraz posiadającą wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych z akredytacją Kuratorium oświaty z dnia 15-05-2013 nr ewidencyjny 10/2013.


Zatrudniamy wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Broadway Academy
ul. Zaręby 7
43-100 Tychy

Zapraszamy do kontaktu, odpowiemy na wszystkie pytania.

tel/fax. 32 2170999
tel. 501 374 141
email: biuro@kosmetycznelasery.pl


BROADWAY ACADEMY Beata Stanisławska - Posiada Certefikat DEKRA potwierdzający spełnianie standardu SUS 2.0


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ
Szanowni Państwo, w firmie „Broadway Academy Beata Stanisławska”, mając świadomość znaczenia przetwarzanych danych osobowych, przykładamy najwyższą wagę do zapewnienia im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Dane osobowe należą do kluczowych zasobów informacyjnych firmy i jako takim zapewniamy odpowiednią ochronę.
 
Wykonując obowiązki administratora danych, zapisane w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przedstawiamy informacje należne różnym kategoriom osób, których dane są przetwarzane w naszej firmie.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma „Broadway Academy Beata Stanisławska ”, z siedzibą ul. Zaręby 7, 43-100 Tychy,
  • podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 117 ust. 5 ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe i § 21 ust. 3 pkt 1 i § 22 pkt 3 Rozporządzenia MEN z 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, a także obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o obowiązkowym okresie przechowywania dzienników zajęć w pozaszkolnych formach edukacji,
  • celem przetwarzania jest wykonanie obowiązku prowadzenia dziennika zajęć w pozaszkolnych formach edukacji, weryfikacja, czy osoba spełnia wymagania wstępne dla uczestników i słuchaczy, a także wykonanie obowiązku przechowywania dokumentacji przez określony przepisami czas,
  • Pani/Pana dane będą ujawniane następującym kategoriom odbiorców: upoważnionym i przeszkolonym osobom przetwarzającym dane, podstawie umów zawartych na piśmie podmiotom przetwarzającym świadczącym usługi w zakresie prowadzenia szkoleń i innych form edukacji pozaszkolnej,
  • dane będą przechowywane nie dłużej niż 1 rok po zakończeniu okresu obowiązkowego przechowywania dzienników zajęć w pozaszkolnych formach edukacji, określonego w przepisach,
  • ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy Prawo oświatowe, którego spełnienie jest niezbędne wpisania osoby do dziennika zajęć, zaś niepodanie danych uniemożliwi wpisanie osoby do dziennika zajęć.

Korzystamy z możliwości zamieszczenia takich informacji na naszej stronie internetowej także w celu wykonania obowiązku informacyjnego wobec osób, w stosunku do których forma bezpośredniego informowania osoby wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl